Flowertime® i Stige

Omkring 30 gartnere samledes den 16. august til Flowertime® hos Gartneriet 3kanten i Stige med det mål at dele viden og ideer.

Flowertime® er en ny opfindelse, som forædlingsvirksomheden Sunny Aps og Gartneriet 3kanten står bag.

Målet er at samle branchen på tværs for at dele viden om forædling, produktudvikling og dyrkningsteknik og ad den vej højne kvaliteten af produkterne.

Inspireret af ideen bag de succesrige FlowerTrials i Tyskland og Holland, har de to inviteret andre danske forædlingsvirksomheder til at deltage.


Viden og erfaring til kunderne

Det tilbud takkede Graff Breeding, Gartneriet Råhøj og Gartneriet Pedersen ja til, så der er et bredt spektrum af dansk forædlede kulturer repræsenteret ved arrangementet.

– Det, vi gerne vil, er at skabe en lejlighed til at fortælle, hvad vi arbejder med og give vores viden og erfaring videre til vores kunder. Informationsflowet går så langsomt i dansk gartneri. Alle hytter deres eget skind, og der er ingen kulturklubber tilbage, sagde Bjarne Larsen, Sunny ApS, da han bød omkring 30 gartnere velkommen til den første dag af den første udgave af Flowertime®.

Fire danske forædlingsvirksomheder deltager i Flowertime®, hvor de over tre dage har mulighed for at præsentere deres sortiment for både eksisterende og potentielle kunder.
Fire danske forædlingsvirksomheder deltager i Flowertime®, hvor de over tre dage har mulighed for at præsentere deres sortiment for både eksisterende og potentielle kunder. Foto: Lotte Bjarke.

Forum for videndeling

Sunny Aps og Gartneriet 3kanten har et tæt samarbejde på samme adresse, der indebærer, at gartneriet producerer og markedsfører frø og småplanter fra Sunny’s sortiment og desuden også selv producerer færdigvarer. En usædvanlig konstellation, der giver en række fordele, når det gælder udvikling af ny viden om kulturtekniske metoder.

– Det handler om at tillægge vores produkter mere værdi for slutforbrugeren. Det er 3kantens store interesse. Derfor oparbejder vi viden for eksempel gennem forsøg med vækstretardering.

– Det er viden, vi ikke kunne opnå, hvis ikke vi havde forædling og færdigvareproduktion under samme tag. Det er den viden, vi meget gerne vil dele med vore kunder, pointerede Jesper Skjellerup Slot, Gartneriet 3kanten.

Konsulent Inge Ulsted Sørensen, GartneriRådgivningen, opfordrede på basis af forsøg med nye retarderingsmidler i Gartneriet 3kanten til at tænke mere i at kombinere flere forskellige midler, selv om det er besværligt.
Konsulent Inge Ulsted Sørensen, GartneriRådgivningen, opfordrede på basis af forsøg med nye retarderingsmidler i Gartneriet 3kanten til at tænke mere i at kombinere flere forskellige midler, selv om det er besværligt. Foto: Lotte Bjarke.

Nye retarderingsmetoder

Flowertime® byder på muligheden for at opleve de deltagende forædleres sortiment og nyheder og samtidig møde flere af branchens leverandører.

Desuden bød førstedagen for inviterede gartnere på et seminar, hvor planteavlskonsulent Inge Ulsted Sørensen fra GartneriRådgivningen redegjorde for årets forsøg med vækstretardering i Gartneriet 3kanten.

Forsøg der viser, at det ved hjælp af nye midler som Medax Top og Caryx er muligt at reducere forbruget af Cycocel betragteligt. Begge midler er godkendt til brug i landbruget og fik en off-label godkendelse i foråret.

En del af retarderingsforsøgene går ud på at teste forskellige kombinationer af retarderingsmidler.
– I det hele taget tror jeg, vi generelt skal arbejde mere med kombinationer af forskellige midler, selv om det er besværligt.

– Det gælder om at undgå ophobninger af et enkelt middel i planten, for det giver risiko for skader, sagde Inge Ulsted Sørensen og pointerede, at de forskellige nye midler kan have deres force på forskellige tider af året og på forskellige plantestadier.

Der er nye, rigtig lyserøde sorter på vej i Osteospermum sortimentet fra Sunny Aps, fortalte Bjarne Larsen. Han viste rundt mellem de udplantede sorter, der er forædlet i 2014 og udvalgt i 2015.
Der er nye, rigtig lyserøde sorter på vej i Osteospermum sortimentet fra Sunny Aps, fortalte Bjarne Larsen. Han viste rundt mellem de udplantede sorter, der er forædlet i 2014 og udvalgt i 2015. Foto: Lotte Bjarke.

Vil skabe tradition

Flowertime® strækker sig over flere dage. Her er såvel udenlandske producenter som detailhandlen er inviteret til at få et indblik i fremtidens plantesorter samt deltage i dialogen om de nyeste tendenser, der danner baggrund for den fortsatte forædling og produktudvikling i branchen.

– Jeg håber, Flowertime® bliver et ord, I kommer til at høre fremover. Og jeg håber, at det fremover ikke kun vil være os men flere i branchen, der vil byde til Flowertime® i august, når plantebranchen i forvejen samles i Odense, sagde Bjarne Larsen.